English

Edison

Mød os på Edison

C:NTACT har til huse på Edison på Frederiksberg. Her har vi vores kontorer og her opfører vi størstedelen af vores forestillinger, det er her RADIO C:NTACT holder til og også her, vi afholder radioredaktionens radiobiografer.

Edisonbygningen er over 100 år gammel og har siden 1992 fungeret som Betty Nansen Teatrets anneksscene. C:NTACT og Betty Nansen Teatret driver i dag lejemålet gennem en fælles lejeaftale.

Edisonbygningen blev opført i 1898-99 som elektricitetsværk. Bygningen ligger på hjørnet af Edisonvej og Hortensiavej og deraf kom navnet, Hortensiaværket. Hortensiaværket var det første elværk på Frederiksberg og leverede blandt andet elektricitet til sporvognene og gadebelysningen i bydelen. Bygningen er tegnet af den københavnske stadsarkitekt Hans Wright og er efter opførelsen blevet ombygget flere gange. Fra 1929 blev bygningen udelukkende anvendt som omformerstation og i 1992, da Betty Nansen Teatret overtog lejemålet, blev bygningen brugt til opbevaring for Frederiksberg Vejvæsen. Dengang var der indgang fra portene i gården og publikum måtte benytte toiletterne i et lille hus i gården. Siden da, har teatret sørget for, at det gamle elektricitetsværk er blevet omformet til et teater.

Edison består af tre større rum: foyeren, scenen og siloen.

  • Husets foyer med Frederiksbergs længste teaterbar, hvorfra der er adgang til husets to teatersale.
  • Edisonscenen er husets egentlige teatersal med plads til 270 publikummer.
  • I Siloen er der plads til ca. 80 siddende publikummer.

Du kan leje EDISON

Ønsker du at leje EDISON, eller dele af teatret, kontakt:

Helle Haagen
Daglig leder
+45 2631 2050
helle@contact.dk

C:NTACT begyndte som en uddannelses- og integrations-afdeling på Betty Nansen Teatret. I 2005 blev C:NTACT en selvstændig fond og har i dag til huse på Edison på Frederiksberg, hvor vi udvikler og opsætter originale forestillinger om sociale problemstillinger med mennesker og deres egne historier. C:NTACT laver socialøkonomiske projekter, hvor kunsten bruges som social løftestang – både for medvirkende og publikum.

Skriv os en mail eller ring på +45 2631 2050, hvis du ønsker at leje EDISON.