English

MÅLGRUPPE: Erhvervsskoler, produktionsskoler, gymnasieelever og folkeskoleelever fra 8. klasse og op

STØTTET AF: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, og Styrelsen for Udvikling og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet.

Det’ mit liv – eller er det?

Social kontrol og æresrelaterede konflikter bliver diskuteret heftigt af politikerne og i medierne. Men hvad betyder social kontrol egentlig i virkeligheden?

Social kontrol og æresrelaterede konflikter bliver diskuteret heftigt af politikerne og i medierne. Men hvad betyder social kontrol egentlig i virkeligheden? Hvor går grænsen mellem negativ kontrol og ganske almindelig opdragelse? Hvornår er det okay at stille krav? Og hvornår bliver social kontrol negativ og krænkende? Vi går bag om debatten og giver scenen til en mangfoldig gruppe mennesker, der alle kan fortælle deres personlige historier om gråzonerne mellem opdragelse og kontrol.

Hør de medvirkende fortælle om deres personlige erfaringer med krav og tvang. Oplev dem fortælle om deres kampe og håb – og hvordan de tog magten tilbage i deres egne liv og fandt vej ud af kontrollens bånd.

DET’ MIT LIV – ELLER ER DET? er en forestilling og et undervisningstilbud, der gennem et levende møde med virkeligheden inviterer til åben dialog og refleksion om kontrollens væsen. Hvornår bliver kontrol for meget? Hvad må jeg selv bestemme? Og hvornår bør man som ven eller samfund gribe ind?

”Og hvordan skete det så? … ja, jeg tror jeg vil sige at jeg føler mig tvunget. Jeg blev ikke truet, men jeg følte ikke at jeg havde noget jeg skulle ha sagt. De var allerede i gang med bryllupsforberedelserne. Jeg ville ikke være en belastning for min familie. Så jeg følte bare at det var bedst at holde min kæft og følge med.” – Ula

”Jeg fortæller om mit liv, for at advare imod fanatisme og fundamentalisme. Men jeg mener ikke at religiøse mennesker, er dårlige eller dumme mennesker. Gør ikke grin med dem. Dels ønsker de at gøre det bedste, men måske går de som jeg rundt i et usynligt religiøst fængsel. ” – Simon

Forestillingen er støttet af Københavns Kommune samt Styrelsen for Udvikling og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet.

Lærings- og refleksionsworkshop

Lærings- og refleksionsworkshoppen ruster dig til at indgå i både dialog og undervisningsforløbet med dine elever om negativ social kontrol. Du vil blive præsenteret for fortællerkorpset, rammerne for forestilling + dialogworkshop og undervisningsmaterialet, så du er bekendt med form og indhold, før vi besøger dig og dine elever. Du vil ligeledes få mulighed for at erfaringsudveksle med andre lærer med henblik på det forebyggende arbejde.

Lærings- og refleksionsworkshop afholdes med støtte fra STUK og vil foregå i uge 9/2019 i København og Århus. Nærmere information om tid og sted følger.

MÅLGRUPPE: Erhvervsskoler, produktionsskoler, gymnasieelever og folkeskoleelever fra 8. klasse og op

STØTTET AF: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, og Styrelsen for Udvikling og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet.

MEDVIRKENDE: Christian, Ula, Hassan, Jessica, Simon, Şahin, August, Anne Metielda, Selma og Ibbi

INSTRUKTØRER: Runi Lewerissa og Babak Vakili

PROJEKTLEDERE: Naghmeh Mahmoudi Kashani og Mary Tesfay

FOTO: Jón Bjarni Hjartarson

IDÉ & KONCEPT: Henrik Hartmann