English

Visionen

C:NTACT vil skabe ligeværd mellem mennesker.

 Mission

C:NTACT bruger kulturen som forandringsnøgle til at gøre mennesker livsduelige og robuste.

C:NTACT er en platform for brugerdreven formidling af personlige historier for unge og andre, især udsatte, grupper.

C:NTACT er som teater unikt, da det er organiseret som en socialøkonomisk virksomhed. Vores scenekunst skabes på baggrund af et indgående kendskab til sociale problemstillinger og en samfundsmæssig vilje til at løfte dem gennem teater og kunstneriske forløb.

En platform for dialog i et polariseret samfund

C:NTACT skaber levende møder i et samfund, som lige nu bliver mere og mere ulige og polariseret; hvor udsatte, flygtninge og integration udgør vedvarende konfliktpunkter i den offentlige debat; hvor fordomme og had både præger de sociale medier og den offentlige tone; og hvor sårbarhed, ensomhed og isolation i højere og højere grad præger vores hverdags- og – især – ungdomsliv. Vi mener, at kulturinstitutioner har et ansvar for at sætte disse menneskelige og sociale problematikker på dagsordenen i den brede offentlighed. Derfor involverer vi de grupper, som det handler om, og formidler deres viden og erfaringer i stærke, folkelige og kunstneriske produktioner for et stort og mangfoldigt publikum.

C:NTACT arbejder med viden og forståelse mellem forskellige grupper i det danske samfund. Også internationalt arbejder vi i de socialt udfordrede, konfliktprægede og politisk betændte brændpunkter, hvis situation også angår Danmark. I udlandet arbejder vi med samme metode efter samme formål: dialog og relationsopbygning mellem marginaliserede grupper, som vi giver en stemme. Vores internationale arbejde giver os en unik troværdighed herhjemme. Vi arbejder fx både med flygtninge i flygtningelejre i Jordan – og med asylmodtagere herhjemme.

C:NTACT tager de medvirkendes historier – professionaliserer dem – og giver dem tilbage til dem. Formålet er at give mennesker en stemme, så vi kan opnå ligeværdig dialog om sociale og kulturelle modsætninger og problemstillinger.

Det er derfor essentielt for C:NTACT at repræsentere det danske samfunds mangfoldighed og lade forskellige stemmer komme til orde for at skabe møder mellem mennesker der almindeligvis har få fælles berøringsflader.

Metoden

Vores metode Vi tager de medvirkendes historier – professionaliserer dem – og giver dem tilbage til dem. C:NTACTs metodiske grundlag […]

Læs mere

Socialøkonomi

På C:NTACT arbejder vi med mennesker, som måske ikke altid opholder sig på livets solskinsside; hjemløse, arbejdsløse, nyankomne flygtninge, sorgramte, […]

Læs mere

Organisation

C:NTACT er en selvstændig fond, der har til huse på Edison på Frederiksberg. Organisationen er opbygget efter følgende struktur: C:NTACTs […]

Læs mere

About C:NTACT

Every year C:NTACT launches stage-, film-, radio- and journalistic productions in Denmark and elsewhere. Our core objective is to provide a platform for living encounters between […]

Læs mere