English

C:NTACT har modtaget en ny 3-årig bevilling fra Egmont Fonden!

C:NTACT styrker unge i udsatte positioner i at tage en uddannelse

Januar 2023

Egmont Fonden støtter C:NTACT med en ny bevilling på 3.188.400 kr. over en 3-årig periode. C:NTACTs indsats skal skabe en bredere forståelse for de mange udfordringer, sårbare unge kan støde på i deres vej mod uddannelse. Dette sker gennem personlig formidling fra de unge selv: Hvorfor faldt de fra? Eller var ved at falde fra? Hvorfor kom det så vidt? Hvilken hjælp savnede de? Og hvad var det, der i sidste ende gjorde en forskel?

Egmont Fonden støtter C:NTACT med en ny bevilling på 3.188.400 kr. over en 3-årig periode.

C:NTACTs indsats skal skabe en bredere forståelse for de mange udfordringer, sårbare unge kan støde på i deres vej mod uddannelse.

Ved spørgsmål kontakt kommunikationsansavrlig, Nathalie Ida Fretté Schönenberg, nathalie@contact.dk

 

I årene 2023-25 skal C:NTACT med støtte fra Egmont Fonden gennemføre en formidlingsindsats bestående af tre projekter, som sætter fokus på de problemstillinger, der knytter sig til frafald på ungdomsuddannelserne. Støtten fra Egmont Fonden giver C:NTACT en mulighed for at fortsætte arbejdet med at give en stemme til børn og unge i udsatte positioner. C:NTACT vil undersøge årsager til frafald, og hvad unge i risikogruppen mangler for at kunne fortsætte deres uddannelse. Det overordnede mål er at forbedre forståelsen, ændre tankesættet og øge støtten til unge i risikogruppen i uddannelsessystemet.

I alt vil mere end 30.000 unge og fagprofessionelle publikummer nyde godt af produktionerne, og 45 unge vil blive rekrutteret som fortællere til og formidlere af projektet.

”Egmont Fonden arbejder for at reducere frafald fra ungdomsuddannelse. Vi håber, at støtten til C:NTACT kan skabe en øget bevidsthed om det alt for store frafald, og at indsatsen kan bidrage med ideer og forslag til, hvad unge og fagprofessionelle kan gøre for at mindske det. En bevidsthed, der baseres på de unges egne stemmer og egne historier”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

C:NTACT er en socialøkonomisk kulturorganisation, som bruger den personlige fortælling til at skabe forandring i unges liv. C:NTACTs projekter fungerer som platforme for selvformidling, der giver udsatte grupper en stemme i samfundet. En stemme, der formidles fra scenekanten, film eller podcast. Vi arbejder med problemstillinger vedrørende marginalisering af børn og unge i Danmark – det værende social, kulturel, religiøs, uddannelsesmæssig eller anden marginalisering.

”Vi har netop afsluttet et vellykket samarbejde med Egmont Fonden, og vi er derfor meget beærede over at få mulighed for at bidrage til fondens indsatser endnu 3 år. Vi ved, at unge ved at fortælle om deres egne erfaringer kan hjælpe andre unge i lignende situationer. Vi tror på, at deres erfaringer, behov og refleksioner skal være det, der sætter dagsordenen”, siger Helle Haagen, direktør i C:NTACT.

Den kommende indsats skal skabe en forandring for børn og unge, som har udfordringer med at gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvert år vil C:NTACT rekruttere unge med forskellige erfaringer med frafald til en forestilling, hvis primære publikum er elever og ansatte i folkeskolens udskoling og på ungdomsuddannelser i hele landet. Forestillingerne vil både spille på Edison Scenen på Frederiksberg, men vil også turnere rundt i landet.

Som en del af projektet oprettes et ungeråd bestående af unge, som har deltaget i forestillingerne. I dialog med Egmont Fonden vil rådet og C:NTACT formidle deres refleksioner og budskaber til anvisninger for fagprofessionelle, som arbejder med målgruppen. Anvisningerne vil, i samarbejde med en professionel journalist, blive skrevet til artikler til relevante fagblade.

Hvert projekt munder ud i en faglig formidling, der retter sig mod de fagpersoner, der til dagligt beskæftiger sig med sårbare og udsatte unge. Her vil de medvirkende unges erfaringer og refleksioner blive omsat til konkrete undervisningsmaterialer og anvisninger, som kan påvirke og støtte op om undervisere, pædagoger, ledere og andre ressourcepersoners faglige tilgange i fremtiden.