English

Edison

Du kan opleve C:NTACT på Edisonsvej på Frederiksberg.

C:NTACT har til huse på Edisonsvej 10 på Frederiksberg. Her har vi både kontor og opfører vi størstedelen af vores forestillinger.

Edisonbygningen er over 100 år gammel og har siden 1992 fungeret som Betty Nansen Teatrets anneksscene. C:NTACT og Betty Nansen Teatret driver i dag lejemålet gennem en fælles lejeaftale med Frederiksberg Kommune.

Edisonbygningen blev opført i 1898-99 som elektricitetsværk. Bygningen ligger på hjørnet af Edisonvej og Hortensiavej og deraf kom navnet, Hortensiaværket. Hortensiaværket var det første elværk på Frederiksberg og leverede blandt andet elektricitet til sporvognene og gadebelysningen i bydelen. Bygningen er tegnet af den københavnske stadsarkitekt Hans Wright og er efter opførelsen blevet ombygget flere gange. Fra 1929 blev bygningen udelukkende anvendt som omformerstation og i 1992, da Betty Nansen Teatret overtog lejemålet, blev bygningen brugt til opbevaring for Frederiksberg Vejvæsen. Dengang var der indgang fra portene i gården og publikum måtte benytte toiletterne i et lille hus i gården. Siden da, har teatret sørget for, at det gamle elektricitetsværk er blevet omformet til et teater.

Edison består af tre større rum: foyeren, scenen og siloen.

  • Husets foyer med Frederiksbergs længste teaterbar, hvorfra der er adgang til husets to teatersale.
  • Edisonscenen er husets egentlige teatersal med plads til 270 publikummer.
  • I Siloen er der plads til ca. 80 siddende publikummer.

Du kan leje EDISON, eller dele af teatret, til sceneevents, konferencer el. lign. OBS: Ingen privat udlejning.

Ønsker du at leje EDISON?

Så skriv til Helle Haagen på helle@contact.dk