English

PÅVIRKET har været ude og spille for omkring 1500 publikummer allerede, og 84 % af eleverne synes godt om dialogworkshoppen. 79% svarede, at det havde fået dem til at tænke over rusmiddelkulturen generelt.

”Historierne satte mange tanker i gang, også fordi jeg kunne se mig selv i dem”

”At flere end jeg troede er bange for at blive holdt udenfor fordi de ikke drikker eller tager stoffer”

”At man skal huske på sig selv og sine egne grænser”

– besvarelser fra elever i spørgeskemaet –

 

PÅVIRKET – om unge og rusmidler

C:NTACT inviterer alle ungdomsrelaterede institutioner i Frederiksberg Kommune til GRATIS dialogworkshop om holdninger til og brug af rusmidler blandt unge.

”Mine forældre, mine lærere og pædagoger, og hvad der ellers er af voksne i mit liv, har været en del af kulturen. Så alle trækker lidt på skuldrene af det, fordi “Nå ja, alle har da på et tidspunkt drukket sig ind hos en nabo i bar røv eller hvad”?  ”

Freja, 19 år – fortæller i PÅVIRKET

 

C:NTACT har skabt dialogworkshoppen PÅVIRKET, som består af personlige fortællinger fra unge, der belyser vidt forskellige problemstillinger vedrørende oplevelser med og forhold til rusmidler.  

Ved at belyse emnet fra forskellige vinkler udfoldes tematikken, som efterfølgende leder til en dialogworkshop. Workshoppen involverer fortællere og publikummer i dialog med udgangspunkt i de fortalte historier samt i de refleksioner, der opstår på baggrund af historierne.  

Hver workshop åbner op for en debat, der involverer elevernes refleksioner og holdninger til rusmidler, og som taler ind i skolernes udarbejdelse af egen rusmiddelpolitik og/eller -kodeks.  

Vores erfaring er, at unge lytter, når unge fortæller. Derfor formidler dette projekt viden og erfaringer i øjenhøjde og sikrer på den måde, at de kan spejle sig i de formidlede historier. C:NTACT har mere end 15 års erfaringer med formidling af indsatser til unge ved brug af peer-to-peer formidling.  

Hvad og hvordan:  

Du kan booke os ud til jer fra april til og med oktober 2023.

Turné-dialogworkshop:  

Vi kommer ud på jeres uddannelsesinstitution eller skole med dialogworkshoppen (Varighed: 1 ½ time)  

Forældre/elevarrangement:  

Vi kommer ud til jeres uddannelsesinstitution eller skole med dialogworkshoppen, som er tilpasset, så forældrene ligeledes er deltagende og, sammen med eleverne, kan reflektere og dele deres tanker i samspil med de unge medvirkende og C:NTACTs facilitator (Varighed: 1 ½ time)  

Booking: skriv til mary@contact.dk   

 

”Der flere af mine muslimske venner, der drikker. Og jeg dømmer dem ikke. Det er deres eget valg, og det respekterer jeg. Det, jeg ikke kan holde ud, er, at alkohol skal spille en så central rolle, når man skal hygge eller feste. Ellers er man bare kedelig”

– Nada, 23 år – fortæller i PÅVIRKET

 

Produceret med støtte fra Frederiksberg Kommune og Frederiksbergfonden

Hvem er C:NTACT?   

C:NTACT er en socialøkonomisk kulturorganisation, som bruger den personlige fortælling til at skabe dialog og forandring i unges liv. C:NTACTs projekter fungerer som platforme for selvformidling, der giver unge og udsatte grupper en stemme i samfundet. En stemme, der formidles fra scenekanten, film eller podcast. Vi arbejder med problemstillinger vedrørende marginalisering af børn og unge i Danmark – det værende social, kulturel, religiøs, uddannelsesmæssig eller anden marginalisering.   

PÅVIRKET har været ude og spille for omkring 1500 publikummer allerede, og 84 % af eleverne synes godt om dialogworkshoppen. 79% svarede, at det havde fået dem til at tænke over rusmiddelkulturen generelt.

”Historierne satte mange tanker i gang, også fordi jeg kunne se mig selv i dem”

”At flere end jeg troede er bange for at blive holdt udenfor fordi de ikke drikker eller tager stoffer”

”At man skal huske på sig selv og sine egne grænser”

– besvarelser fra elever i spørgeskemaet –