English

TAG DIG SAMMEN! er støttet af Egmont Fonden

Målgruppen er folkeskoleelever fra 7. klasse og op, ungdomsuddannelser, erhvervsskoler og produktionsskoler.

TAG DIG SAMMEN! – fortællinger om skole og fravær

I er med til at danne os, 5 ud af 7 dage om ugen. Vi sidder foran jer og vi er til stede fysisk i klassen. Men ikke psykisk. Presset om 12-tallene sætter I højt for at lade eleverne konkurrere mod hinanden. Vi får sjældent en kommentar med på vejen. Blot et tal, der sætter rammen for, hvad jeg og min opgave er værd. Jeg er et tal. Intet andet”

                                                                                                             Cansel, 21 år

I en tid med forsamlingsforbud, distance og virtuel undervisning, fylder overvejelser om skolen, samvær og fællesskab mere end nogensinde. Vi hører om elever, der savner deres klassekammerater, vi hører om hvordan fagligheden lider under online undervisning og om højskoleelever, der går glip af socialt dannende år og nære relationer.

Men hvad med dem, der ikke trives i skolen og på deres uddannelser? Med deres kammerater eller med deres lærere? Dem, der har meget fravær eller har svært ved stoffet og har meget fravær?

Tag dig sammen! – fortællinger om skole og fravær” er en samling historier, der netop sætter fokus på disse oplevelser og tematikker. Mød vores fortællere og hør om, hvorfor de aldrig kom til at trives i skolen. Hør historier om mobning, gruppepres, skolepres, forældrepres – men hvor kommer presset egentlig fra?

Undersøgelser viser, at mistrivsel rammer flere og flere unge, så måske du også genkender dig selv eller nogen, du kender, i historierne, i deres overvejelser og følelser.

TAG DIG SAMMEN! – FORTÆLLINGER OM SKOLE OG FRAVÆR kan bookes ved at skrive til booking@contact.dk!

Projektet er støttet af Egmont Fonden, og består af en række fortælleres virkelige historier om mistrivsel i skolen. De kan opleves online, fra scenen og på film.

Projektets udfordringer på grund af corona

Projektet havde sin opstart cirka samtidig med at hele Danmark blev lukket ned pga. Corona-virus. C:NTACT besluttede at køre projektet videre på trods af de udfordringer det gav os, og gennemførte hele udviklingsfasen samt de første 10 forestillinger virtuelt. Det betød at vi udviklede, mødtes og havde prøver virtuelt og at deltagerne derfor ikke mødte hinanden fysisk før efter de havde lavet forestilling sammen.

I slutningen af maj mødtes de så for første gang. I to hold, fordi vi ikke måtte samles mere end 10 stk. Dette første fysiske møde er der kommet en lille film ud af, som du kan se her.

De medvirkende stod på scenen sammen første gang i perioden den 26.-28. august 2020, og det var først her, at de alle sammen kunne være fysisk sammen for første gang.

Videofortællinger

Ud over historierne, som fortælles fra scenen, har vi lavet disse videofortællinger, som et supplement til forestillingen.

Videoerne kan også ses selvom man ikke har set forestillingen. Og de kan bruges i undervisningssammenhæng.

Se I øvrigt vores undervisningsmateriale til forestillingen.

TAG DIG SAMMEN! er støttet af Egmont Fonden

Målgruppen er folkeskoleelever fra 7. klasse og op, ungdomsuddannelser, erhvervsskoler og produktionsskoler.

Hvidbog

En dybdegående rapport om projektets forløb og bearbejdelse af emnet skole og fravær.

Læs rapporten her

Laura: Det nye look

Maya: Billedkunsteksamen

Ali: Svigt

Augusta: Elastikken sprang

Cansel: Gruppearbejde

Sofie: Mobberi

Minar: Forskelsbehandling

Instruktører Runi Lewerissa og Babak Vakili

Projektleder Helena Aviaja Eley

Instruktørassistent Amalie Woetmann Larsen

Video Jonas Rohold

Medvirkende Ali, Signe, Cansel, Anna, Melanie, Dino, Minar, Lukas, Augusta, Otto, Laura, Maya