English

Socialøkonomi

C:NTACT er en socialøkonomisk virksomhed, som skaber forandring for udsatte grupper og forståelse for sociale problemstillinger.

Som en selvstændig fond er C:NTACTs økonomiske fokus socialøkonomisk, da vores primære formål er at fremme sociale formål, der gavner samfundet.

I praksis fungerer vi som et socialt entreprenørskab, der identificerer samfundsproblemer og tager initiativ til at organisere konkrete forandringstiltag gennem kunst og kultur.

Vores sociale arbejde består i at fokusere på et bestemt tema og formidle de menneskelige udfordringer, der følger med gennem produktioner som scenekunst og radio- og videoformidling. Produktionerne er altid løsningsorienterede og dialogsøgende.

Ved at hjælpe mennesker med at formidle deres egne, personlige og virkelige fortællinger mindsker vi afstanden mellem mennesker og kommer et skridt tættere på at nedbryde fordomme.

Samtidig understøtter C:NTACT samfundets mest udsatte borgere, når de medvirker i produktionerne som fortællere. Under produktionerne bliver der skabt et frirum, hvor de får mulighed for redefinere dem selv og deres ståsted i relation til andre.

Erfaringer viser, at deres deltagelse giver dem bedre selvværd og mod på livet, hvor bl.a. uddannelse og job bliver set som muligheder fremfor udfordringer for dem.

Derudover rykker C:NTACTs produktioner ikke kun på den enkelte fortællers udvikling, men har også indflydelse på publikummer, lyttere og seere. For vores produktioner udvider modtagerens forståelsesramme og udvikler sympati for marginaliserede grupper i samfundet.

Vores socialøkonomi består i at fremme et aktivt medborgerskab ved at skabe levende møder mellem mennesker på tværs af forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Derfor er C:NTACTs socialøkonomi ikke kun afklaring på den enkeltes livssituation, men også en afklaring af samfundets forståelse af den enkelte.

Medborgerskab for samfundets fremtid

Elever i grundskolen sætter rammerne for samfundets fremtid. Derfor er medborgerskab blandt dem en høj prioritet hos C:NTACT.

Det er vigtigt for os, at C:NTACTs produktioner og sociale indsatser er tilgængelige for elever i udskolingen, hvorfor vores forestillinger er ofte er gratis og placeret i arbejdstiden, så lærer kan tage deres elever en tur i teatret.

Til mange af vores projekter og forestillinger udarbejder vi undervisningsmateriale, lærervejledning og dialogværktøjer, der kan inddrages i undervisningen som en del af klassens læringsforløb.

På den måde bliver undervisningen i grundskolen ikke kun centeret om klassiske fag som matematik og dansk, men også om hvordan man med forståelse og indsigt i andres sociale udfordringer kan hjælpe sine medmennesker.

C:NTACTs socialøkonomi består i fremme medborgerskab ved at skabe levende møder med mennesker på tværs af sociale og kulturelle baggrunde gennem kultur og kunst.

Organisation

C:NTACT er en selvstændig fond, der har til huse på Edison på Frederiksberg. Organisationen er opbygget efter følgende struktur: C:NTACTs […]

Læs mere

Metoden

C:NTACTs metodiske grundlag er skabt til at nå nye sociale grupper ved at give en stemme til, dem der ikke […]

Læs mere

Vision & mission

Vi lever i et samfund, der lige nu bliver mere og mere polariseret. Marginaliserede grupper og socialt udsatte som fx […]

Læs mere

About C:NTACT

Every year C:NTACT launches stage-, film-, radio- and journalistic productions in Denmark and elsewhere. Our core objective is to provide a platform for living encounters between […]

Læs mere