English

Undervisningsmaterialer

C:NTACT udvikler gratis undervisningsmaterialer til en række af vores scene- og medieproduktioner, som hjælper dig som underviser i at sætte temaerne og indholdet fagligt i spil.

C:NTACTs undervisningsmaterialer henvender sig som udgangspunkt til folkeskolens ældste klasser, ungdomsuddannelserne og gymnasiet og består som regel af bidder fra vores forestillingsmanuskripter; links til vores podcasts og videoer; interview med medvirkende og instruktører; og en masse opgaver og diskussionsspørgsmål, som I kan besvare sammen og i grupper i klassen.

Vores mål er at lade vores produktioner igangsætte refleksioner om medborgerskab, demokrati, deltagelse og ungdommens handlemuligheder i dag ud fra vores produktioners temaer.

Vi vil ligeledes gerne understøtte en forståelse for teatrets og mediernes rolle i disse emner, hvorfor vi også spørger til de æstetiske og kunstneriske valg, der ligger til grund for en C:NTACT-produktion.

Sæt refleksioner om medborgerskab, demokrati, deltagelse og ungdommens handlemuligheder i dag i gang i klasselokalet ud fra C:NTACTs produktioners indhold og temaer.

Alle vores undervisningsmaterialer kan downloades nedenfor.

Skriv en mail til jovana@contact.dk, hvis du har nogen spørgsmål, ris eller ros til C:NTACTs undervisningsmaterialer.

Sceneproduktioner:

Medieproduktioner:

  • OPDRAGELSE  – hvem opdrager hvem? (2012)
  • MIN BØN  – om unges forhold til religion (2011)
  • INDSPARK  – om at deltage i sin lokalsamfund (2010)
  • BOSNA  – om at kigge tilbage som ung med bosnisk baggrund (2008)

Internationale produktioner:

Workshops

I en C:NTACT-workshop bliver deltagernes egne historier taget i brug for at skabe forståelse, dialog, viden og trivsel.

Læs mere

Forumteater

Forumteater er en teaterform der engagerer sit publikum i en konfliktfyld situation på scenen for at løse den. C:NTACT sætter dit problem på scenen.

Læs mere

Skræddersyet teaterforløb til din skole

C:NTACTs forløb understøtter sprog-udvikling, medborgerskab og trivsel til glæde og gavn for hele skolen.

Læs mere

Skoler og institutioner

Så er tilbuddene på denne side henvendt til dig! C:NTACT tilbyder målrettede workshop- og undervisningsforløb for forskellige målgrupper inden for […]

Læs mere