English

Vi skaber fællesskaber for skoleelever i Esbjerg

For sjette år i træk har vi gennem teater, dans og musik skabt nye fællesskaber på tværs af 8. klasserne på Urbanskolens 3 afdelinger
Skoleprojekt, Esbjerg
 

 

I projektet undervises eleverne gennem kreative læringsprocesser med fokus på at højne motivationen for eleverne og udvikle deres personlige og sociale kompetencer.

Med denne anderledes læringsoplevelse skaber vi rum for dannelsesbegrebet, med baggrund i de bløde værdier – medborgerskab, demokrati, filosofi, mens den for skolens lærerstab skal give kompetencer i form af metoder og værktøjer til at skabe disse oplevelser.

Med C:NTACTs metode får eleverne mulighed for at danne forståelser af sig selv og samtidig berige hinanden ved at dele deres personlige oplevelser med hinanden. De fælles aktiviteter bidrager til elevernes oplevelse af sig selv i relation og interaktion med et større lokalsamfund end deres umiddelbare nærmiljø.

Hvert år har vi både lokale kunstnere og kunstnere, som har erfaring med C:NTACTs metode, med i projektet.

Forud for projektet har vi 3-4 dages “træning af trænere”, hvor alle de involverede kunstnere lærer C:NTACTs metode at kende og planlægger projektet sammen. Lærerne kommer ligeledes på lærerworkshop, hvor de møder det kunstneriske team, forventningsafstemmer og forbereder sig på, hvad projektet indebærer. Efterfølgende afholder vi 2 ugers elevworkshops, hvor eleverne bliver blandet på tværs af skolens afdelinger i danse-, musik-, teater- og rapworkshops. Det hele bliver samlet til én vandreforestilling, som de afslutningsvis viser for elever og forældre på Game Streetmekka, hvor hele projektet foregår.

Projektet er støttet af Lauritzen Fonden og har til formål at skabe fællesskaber og venskaber på tværs af klasserne og at rykke ved elevernes grænser og tro på sig selv og egne evner

Mød nogle af de lærere og elever, som har deltaget i projektet:

Mød Memphis, Sebastian, Nesrin og Victoire, som alle går i 8. klasse på Urbanskolens afdelinger. Vi spurgte dem, hvad de synes om det, og hvad de havde fået ud af at være med i projektet:
Det var fedt at være med! Møde nye mennesker og få nye venner. Og at turde at stå på en scene og nå ud til folk. At man kan dét!” – Memphis
.
Jeg var lidt skeptisk i starten, men fandt ud af, at det var vildt godt. Og jeg har fået en masse nye venner. Jeg er meget positivt overrasket” – Sebastian
.
Jeg troede, at det ville blive kedeligt. At vi skulle lære en sang og en dans, og det var det. Men sådan var det slet ikke. Det var rigtig sjovt, og vi var med til at lave det hele!” – Victoire
Alle fire var meget enige om, at det har været to virkelig gode uger, hvor de har lært hinanden at kende på tværs, og hvor de har udfordret sig selv og endt med at turde optræde foran både andre unge og forældre.
.
Mød Nicki og Sarah, som er lærere på Urbanskolen. Vi spurgte dem, hvad de synes om projektet, og hvad de mente, at både de selv og eleverne fik ud af at være med:
”Eleverne kommer hjem og er mega stolte over sig selv. Og dét er en mangelvare hos dem. Når de så skal sige noget i klassen eller fremlægge, så tør de. De får en meget større tro på sig selv” – Nicki
Som lærer kan det godt være udfordrende at skulle noget, der er så anderledes end det, man laver i klasseværelset til dagligt. Det er jo meget forskelligt fra det, vi laver, når jeg har min klasse normalt” – Sarah
Som lærer er det rigtig fedt at være med og se, hvordan kunstnerne gør det på en helt anden måde. Så tænker man ’nåh, kan man gøre sådan? Det skal jeg da prøve med eleverne også’. Så man får nogle andre måder at gribe eleverne an på” – Nicki
Mød Anders, som er pædagogisk leder på Urbanskolen. Han har for fjerde år i træk været med i vores skoleprojekt. Vi spurgte ham, hvad han synes om projektet, og hvad han mente, både lærere og elever fik ud af det:
Det er åbenlyst at se de positive fællesskaber. Når man går rundt nede i byen efterfølgende, kan man se, at de går sammen på tværs af afdelingerne. Dét er fedt!
Der sker noget med lærer-elev-relationen, når de er i en anden kontekst. Det giver meget at flytte det ud af klasselokalet og i en helt anden setting
Elevernes personlige udvikling er en stor del af det. Tidligere i dag kom en elev hen til mig og sagde; ”Har du ikke lagt mærke til, at jeg ikke er så hæmmet mere?