English

Vision & mission

C:NTACT vil skabe ligeværd mellem mennesker ved at sætte fokus på samfundsproblemer gennem kultur og historieformidling.

Vi lever i et samfund, der lige nu bliver mere og mere polariseret. Marginaliserede grupper og socialt udsatte som fx flygtninge, hjemløse og psykisk sårbare bliver ofte konfliktpunkter i den offentlige debat. Vi oplever også, at unge i højere grad døjer med ensomhed, isolation og manglende selvværd, som sætter et aftryk på deres hverdag.

Samtidig bliver tonen på de sociale medier og offentligheden præget af had og fordomme om dem, der er anderledes fra en selv.

Som kulturinstitution mener vi, at vi har et ansvar for at sætte menneskelige og sociale problematikker på dagsordenen i den brede offentlighed.

Derfor giver vi de marginaliserede grupper en stemme og formidler deres viden og erfaringer i folkelige og kunstneriske produktioner med en vision om at skabe ligeværd mellem mennesker.

Missionen baner vejen for visionen

For at nå vores vision om et ligeværdigt samfund stræber vi efter at skabe levende møder mellem mennesker ved at nedbryde fordomme. Derfor er C:NTACTs kernefunktion som en socialøkonomisk virksomhed og ungdomsteater følgende:

  • Bruge kulturen som forandringsnøgle til at gøre mennesker levedygtige og robuste.
  • Være en platform for brugerdreven formidling af personlige historier for unge og andre, særligt udsatte grupper.

Skabe scenekunst på baggrund af et indgående kendskab til sociale problemstillinger og en samfundsmæssig vilje til at løfte dem gennem teater og kunstneriske forløb.

C:NTACTs vision er at skabe et samfund, hvor mennesker på tværs af religioner, kulturer og sociale status er ligeværdige borgere.

Derfor tilbyder vi kulturproduktioner, der repræsenterer samfundets mangfoldighed ved at lade forskellige stemmer komme til orde.

Metoden

C:NTACTs metodiske grundlag er skabt til at nå nye sociale grupper ved at give en stemme til, dem der ikke […]

Læs mere

Socialøkonomi

Som en selvstændig fond er C:NTACTs økonomiske fokus socialøkonomisk, da vores primære formål er at fremme sociale formål, der gavner […]

Læs mere

Organisation

C:NTACT er en selvstændig fond, der har til huse på Edison på Frederiksberg. Organisationen er opbygget efter følgende struktur: C:NTACTs […]

Læs mere

About C:NTACT

Every year C:NTACT launches stage-, film-, radio- and journalistic productions in Denmark and elsewhere. Our core objective is to provide a platform for living encounters between […]

Læs mere