English

Færdig med Eddy

C:NTACT tilbyder workshops til gymnasieklasser i forbindelse med Betty Nansens opsætning af FÆRDIG MED EDDY

Med en workshop tilknyttet forestillingen FÆRDIG MED EDDY kan du som lærer give dig selv og dine elever ekstra skub i tankerne og kropslige refleksioner med hjem til den efterfølgende undervisning.

Betty Nansen sammensætter i samarbejde med C:NTACT en workshop som er særligt tilrettelagt unge, der går på ungdomsuddannelse. Workshoppen tager udgangspunkt i temaerne fra FÆRDIG MED EDDY , men vil i tråd med C:NTACTS metode også bringe de unges egen hverdag i spil. I workshoppen skal de unge selv tage stilling til flere af temaerne og i et trygt forum sætte sig selv på spil i forhold til hinanden.

Forestillingen og workshoppen egner sig især i kombination med fag som fx:

  • Dramatik
  • Dansk
  • Fransk
  • Almen sprogforståelse
  • Samfundsfag
  • Billedkunst
  • Design

Skriv til helena@contact.dk for mere info om vores workshops.