English

PRIS: Fastsættes ud fra forløbets omfang i tid og deltagere

VARIGHED: Forløbet kan målrettes ud fra jeres skemalægning

DELTAGERE: 1-6 8. eller 9. klasser

KONTAKT: Ring på +45 26312051 og hør om jeres muligheder for at lave skræddersyede forløb for jer!

Bestil forløbet

Understøttende undervisning

Mangler du inspiration til at lave meningsfulde aktiviteter i den understøttende undervisning? C:NTACT har udviklet et fleksibelt forløb til folkeskolens ældste klasser, hvor vi arbejder med medborgerskab og bevægelse i skøn forening.

C:NTACT tilbyder forløb til folkeskolen, hvor vi anvender en række af vores kerneydelser i undervisningen. Formålet er, at diskutere medborgerskab, ansvar og rettigheder på en aktiverende og engagerende måde. Vi tager udgangspunkt i elevernes egne livsverdener – og tilsætter i øvrigt en ordentlig mængde bevægelsesaktiviteter, som styrker koncentrationsevne og underholdningsværdi.

Efter forløbet vil eleverne få styrket deres selvtillid; deres evner til at formidle viden og holdninger; og i øvrigt styrke fællesskabet i klassen eller på årgangen.

Vi samarbejder tæt med lærergruppen, som får nye redskaber til at aktivere eleverne i undervisningen.

PRIS: Fastsættes ud fra forløbets omfang i tid og deltagere

VARIGHED: Forløbet kan målrettes ud fra jeres skemalægning

DELTAGERE: 1-6 8. eller 9. klasser

KONTAKT: Ring på +45 26312051 og hør om jeres muligheder for at lave skræddersyede forløb for jer!

Bestil forløbet

Pilotprojekt med Skolen på Nyelandsvej og Søndermarkskolen på Frederiksberg

Forløbet er udviklet under et pilotprojekt med Skolen på Nyelandsvej og Søndermarkskolen på Frederiksberg med støtte fra FrederiksbergFonden og Ungdomsskolen på Frederiksberg.

I forløbet deltog 110 elever fra skolernes 8. klasseårgang, syv lærere og to pædagoger.

Projektets resultater blev målt i en spørgeskemaundersøgelse.

  • 83 % af de adspurgte oplever ved afslutningen, at den sociale udvikling på tværs af klasserne har været god eller middel og mange beskriver, at de har fået nye venskaber.
  • 53 % af de adspurgte elever svarer ved afslutningen, at de føler, de er blevet bedre til mundtlig fremstilling.
  • 37 % svarer at de er blevet mere åbne og imødekommende efter projektet.

Som en lærer fortæller om resultatet:

“At stille sig op på en scene som 14-15-årig og fortælle om et personligt emne er ekstremt udviklende. Det udvikler i høj grad elevernes evne til at fremlægge, til afgangsprøver og til at præstere for en stor gruppe mennesker. Samtidig rykker de sig rent fagligt.”