English

Socialøkonomi

C:NTACT er en socialøkonomisk virksomhed, som skaber forandring for udsatte grupper og forståelse for sociale problemstillinger i samfundet.

På C:NTACT arbejder vi med mennesker, som måske ikke altid opholder sig på livets solskinsside; hjemløse, arbejdsløse, nyankomne flygtninge, sorgramte, skilsmissebørn, uledsagede flygtningebørn, marginaliserede indvandrerkvinder og andre udsatte borgere, som vi i samfundet måske nogle gange glemmer at lytte til.

Vi arbejder med menneskers personlige historier, hele tiden med tanke for, at de historier skal præsenteres for et publikum. Det kommer der fantastiske teater-, radio- og filmproduktioner ud af. Produktionerne rykker ved publikums fordomme og forståelse mellem mennesker, de styrker forståelsen og identifikationen mellem samfundsgrupper, hvor der traditionelt kun har været få brudflader. Vi arbejder inden for en lang række felter og målgrupper, hvor mennesker står undrende over for hinanden.

Når de medvirkende står på scenen, bliver de til både rollemodeller og spejle for publikum. De oplever som fortællere at kunne bidrage med noget værdifuldt til andre og tilføre en følelsesmæssig forståelse af problematikken, de formidler. C:NTACTs metode tager det specifikke og sårbare, og gør det alment og genkendeligt ved at bruge kunsten som et socialt værktøj. Derved opstår muligheden for at omdefinere sig selv og sit ståsted i relation til andre og den måde, man altid gør tingene på. Man får igennem deltagelsen i projektet evnen til at definere sig selv på ny. Det giver livsmod. Det véd vi, for vi ser det igen og igen.

For publikum sker der det, at de får rykket ved fordomme, de får udvidet deres forståelsesramme og de udvikler sympati for de marginaliserede grupper i samfundet. For de omkring 20.000 publikummer, som besøger os hvert år, og de 10.000, som ser vores turnéforestillinger, sker der en forandring. De møder mennesker, de nok aldrig ellers ville have mødt. De får et personligt indblik i disse menneskers liv og erindringer og de opnår derved en forståelse af disse mennesker. For den korteste afstand mellem mennesker er deres personlige erindringer, deres drømme og historier om deres levede liv. Det er meget enkelt, og det er helt unikt.

Forandring og forståelse

Som socialøkonomisk virksomhed er vores produkt effekterne af vores arbejde: forandring og forståelse.

C:NTACTs socialøkonomi er ikke kun afklaring af den enkelte – men en afklaring af samfundets forståelse for den enkeltes livssituation.

Vi skaber forandringer for både deltagerne i vores projekter og for modtagerne af den formidling. Det dokumenterer vi gennem evalueringsværktøjet AIM (Assessment and Intervention Model), som er udviklet af AskovFonden. Modellen indebærer, at vi gennemfører interview med vores projektdeltagere ud fra et omfattende spørgeskema. Det hjælper os med at kendetegne vores målgrupper og undersøge de forandringer, som de har gennemgået, i vores forløb.

Vi udsender desuden spørgeskemaer til det store publikum, som oplever vores gratis teaterproduktioner, for at undersøge og dokumentere nyopbygget viden og eventuelle holdningsskift.

En socialøkonomisk virksomhed bidrager til aktiviteter i en institution, et område, en virksomhed eller til grupper af borgere. Det er en samfundsgavnlig produktion med sociale, omsorgsmæssige eller miljømæssige opgaver. Det kan være et tilbud om meningsfuld aktivitet til udsatte og marginaliserede borgere, som kan inkludere dem i samfundet, og tilbyde beskæftigelse og/eller uddannelse som kan give deltageren anerkendelse og viden samt en relation til andre.

C:NTACT fungerer med sin praksis som et socialt entreprenørskab, der identificerer sociale problemer og tager initiativet til at organisere konkrete forandringstiltag. Vores socialøkonomi er ikke håndens arbejde, men går ud på, at vi flytter mennesker. Vi tilbyder en platform for vores medvirkende og deres egne historier og et forpligtende fællesskab, som de kan indgå i. Vi bidrager med andre ord til at skabe møder mellem mennesker i samfundet.

Organisation

C:NTACT er en selvstændig fond, der har til huse på Edison på Frederiksberg. Organisationen er opbygget efter følgende struktur: C:NTACTs […]

Læs mere

Metoden

Vores metode Vi tager de medvirkendes historier – professionaliserer dem – og giver dem tilbage til dem. C:NTACTs metodiske grundlag […]

Læs mere

Visionen

 Mission C:NTACT bruger kulturen som forandringsnøgle til at gøre mennesker livsduelige og robuste. C:NTACT er en platform for brugerdreven formidling […]

Læs mere

About C:NTACT

Every year C:NTACT launches stage-, film-, radio- and journalistic productions in Denmark and elsewhere. Our core objective is to provide a platform for living encounters between […]

Læs mere