English

Metoden

Vi formidler de personlige historier bag statistikken, når vi giver mennesker en stemme på flere platforme.

Vores metode

Vi tager de medvirkendes historier – professionaliserer dem – og giver dem tilbage til dem.

C:NTACTs metodiske grundlag er skabt til at nå nye sociale grupper: Den består i en professionalisering af personlige historier om sociale problemstillinger. C:NTACT er en platform for et væld af stemmer, der ellers ikke bliver hørt. Vi laver teater om de emner, der optager danskerne lige nu.

C:NTACT bruger scenekunsten til at sætte fokus på stærkt aktuelle og menneskelige problemstillinger i det danske samfund og bruger scenekunsten til at skabe levende og ligevægtige møder mellem mennesker.

C:NTACT inviterer mennesker med forskellige sociale, etniske og religiøse baggrunde på scenen for at formidle deres personlige historier med scenekunstneriske virkemidler i øjenhøjde med publikum. Efter C:NTACTs forestillinger indgår publikum i en debat med de medvirkende om deres historier og de aktuelle tematikker, som forestillingerne italesætter.

Vi bruger scenekunstens levende rum, dramaturgien og æstetikken til at tilgå, undersøge og løse de konflikter, udfordringer og problemer, som vi står over for i dag. Det levende rum er for C:NTACT et rum for dialog og forståelse.

C:NTACT bruger kunsten og kulturen som værktøj til at skabe positive forandringer og interkulturel forståelse mellem forskellige grupper i samfundet. Vi arbejder inden for en lang række felter, hvor grupper står undrende over for hinanden.

C:NTACTs metode tages i brug i hele verden, når vi indgår samarbejder med lokale teaterorganisationer i bl.a. Mellemøsten, Malawi, Sydafrika, Grønland, Ungarn, Letland og Ukraine. Med støtte fra den danske stat og private fonde har C:NTACT i mange år skabt teaterprojekter i alt fra det grønlandske skolevæsen til jordanske flygtningelejre. Vi vægter kunstnerisk metodeudvikling med lokale aktører, når vi arbejder i udlandet. Vi arbejder for en international udveksling og involverer udenlandske instruktører i det hjemlige samarbejde i form af besøgsprogrammer og workshops.

Vores etik

C:NTACTs metode går på at tage de medvirkendes historier – professionalisere dem – og give dem tilbage til dem. I den proces sker der altid en udvælgelse, afvejning og tilrettelæggelse af historien, så den ikke udleverer noget, som den medvirkende vil fortryde. C:NTACTs projekter fokuserer aldrig på offerhistorier. Tværtimod transponerer vi fokus til hverdagens fortællinger, som publikum kan spejle sin egen hverdag. Formålet er ikke at formidle de sensationelle sider af de medvirkendes historier; det er i stedet at skabe genkendelse, at afmystificere og at nedbryde fordomme.

C:NTACT henter altid en samtykkeerklæring fra forældre til medvirkende under 18 år, om deltagelse i C:NTACTs projekter. C:NTACT involverer aldrig medvirkende med verserende sager – herunder behandlingsforløb – i forbindelse med alvorlig sygdom. Eventuelle sager og behandlinger skal altid ligge i fortiden for at blive taget op i C:NTACTs projekter.

C:NTACT lægger vægt på, at de medvirkende får absolut ejerskab over selve præsentationen. C:NTACTs metode tager det specifikke og sårbare, og gør det alment og genkendeligt. Ønsker den medvirkende at anonymisere sin fortælling, er det også en mulighed – både i forbindelse med scene- og medieproduktion. På scenen kan fortællingen fx formidles af en anden i gruppen af medvirkende, og i radio- og medieproduktion kan navn og ansigt udelades.

C:NTACT laver altid klare aftaler med sine partnere og pressen omkring rettigheder til historierne. Historierne må ikke bringes i anden sammenhæng end den, som er tænkt. De må ikke beskæres eller manipuleres med. Det er med andre ord kun den historie, som C:NTACT udvikler i tæt samarbejde med de medvirkende, som bliver formidlet – på alle projektets platforme (scene, radio, video, tekst).

I pressekontakt sørger C:NTACT for vejlede de medvirkende, så de ikke udleverer verserende sager eller personfølsomme oplysninger undervejs. I alle pressespørgsmål formidler C:NTACT kontakten og beskytter på den måde den medvirkende for overraskelser.

C:NTACT tager sine medvirkendes historier – professionaliserer dem – og giver dem tilbage til dem.

Visionen

 Mission C:NTACT bruger kulturen som forandringsnøgle til at gøre mennesker livsduelige og robuste. C:NTACT er en platform for brugerdreven formidling […]

Læs mere

Socialøkonomi

På C:NTACT arbejder vi med mennesker, som måske ikke altid opholder sig på livets solskinsside; hjemløse, arbejdsløse, nyankomne flygtninge, sorgramte, […]

Læs mere

Edison

C:NTACT har til huse på Edisonsvej 10 på Frederiksberg. Her har vi både kontor og opfører vi størstedelen af vores […]

Læs mere

Bidragsydere

C:NTACT modtager årlig støtte fra Kulturministeriet til vores aktiviteter. C:NTACT har tidligere modtaget støtte af private fonde som Egmont Fonden (Sig […]

Læs mere