English

Metoden

Vi formidler de personlige historier bag statistikken, når vi giver mennesker en stemme på forskellige platforme.

C:NTACTs metodiske grundlag er skabt til at nå nye sociale grupper ved at give en stemme til, dem der ikke bliver hørt. Gennem scenekunst og video- og podcastformidling sætter vi fokus på stærkt aktuelle emner og problemstillinger, som berør mennesker i samfundet.

Kulturen og dramaturgien er en vigtig del af vores måde at formidle historier på. Det skaber et levende rum, hvor specifikke og sårbare episoder i en fortælling bliver gjort genkendelige, så andre kan spejle sig i det.

Det er særligt et værktøj, vi bruger for at skabe positive forandringer og interkulturel forståelse mellem forskellige grupper i samfundet.

Med professionelle instruktører og historieudviklere tager vi menneskers egne historier – professionaliserer dem – og giver det tilbage til dem.

De personlige og virkelige historier bliver altid fortalt af fortællerne selv. Som publikum hører man ikke kun historien bag statistikken, men man ser også mennesket bag den.

Som en del af vores forestillinger giver vi plads til spørgsmål og yderligere refleksioner af fortællernes historier og den aktuelle tematik. Derfor afholder vi Q&As, hvor publikum kan stille fortællerne spørgsmål og indgå i dialoger med dem.

Netop den metode har vist sig at være effektiv i at nedbryde fordomme.

Vores etiske overvejelser

Da C:NTACT arbejder med sårbare personer, er der altid nogle etiske overvejelser, som vurderes gennem hele forløbet.

Når vi udarbejder personlige historier, er der altid en udvælgelse, afvejning og tilrettelæggelse af den personlige fortælling, så den ikke udleverer noget, som fortælleren vil fortryde. Derfor arbejder vi ikke med personer med verserende sager, der endnu ikke føles som et afsluttet kapitel i fortællerens liv.

Som en socialøkonomisk virksomhed der laver samfundsgavnlige produktioner, er det vigtigt, at fortællingerne er en del af løsningen, og at der er et vendepunkt i fortællerens liv, som man i sidste ende kan lære af.

Under historieformidlingen lægger vi vægt på, at fortælleren får absolut ejerskab over historien og selve præsentationen af den.

Det er også altid en mulighed for fortælleren at være anonym i alle vores produktioner. Er der tale om en sceneproduktion, kan historien eksempelvis formidles af en anden i gruppen af fortællere.

Vi henter også altid samtykkeerklæringer fra forældre til fortællere, der er under 18 år om deres deltagelse i C:NTACTs projekter.

I pressekontakt laver vi altid klare aftaler med samarbejdspartnere og pressen omkring rettigheder til historierne. Historierne må ikke bringes i en anden sammenhæng end den, som er tænkt og må derfor ikke beskæres eller manipuleres med. Med andre ord, vedrører presseindsatsen kun den historie, som fortælleren har udarbejdet sammen med C:NTACT.

Vi vejleder også altid fortællerne, når de medvirker i pressen i forbindelse med vores produktioner. Her er vi opmærksomme på at udruste dem således, at de ikke opgiver personfølsomme oplysninger.

Til alle pressespørgsmål formidler vi kontakten til fortælleren for at beskytte dem fra uønskede henvendelser og spørgsmål.

Den internationale scene

C:NTACTs metode bliver brugt i hele verden, når vi indgår samarbejder med lokale teaterorganisationer i bl.a. Vestasien, Nordafrika, Malawi, Sydafrika, Grønland, Ungarn, Letland og Ukraine.

Med støtte fra den danske stat og private fonde har vi i mange år skabt teaterprojekter i alt fra det grønlandske skolevæsen til jordanske flygtningelejre.

Vi vægter kunstnerisk metodeudvikling med lokale aktører, når vi arbejder i udlandet. Vi arbejder for en international udveksling og involverer udenlandske instruktører i det hjemlige samarbejde i form af besøgsprogrammer og workshops.

C:NTACTs metodiske grundlag

Vision & mission

Vi lever i et samfund, der lige nu bliver mere og mere polariseret. Marginaliserede grupper og socialt udsatte som fx […]

Læs mere

Socialøkonomi

Som en selvstændig fond er C:NTACTs økonomiske fokus socialøkonomisk, da vores primære formål er at fremme sociale formål, der gavner […]

Læs mere

Edison

C:NTACT har til huse på Edisonsvej 10 på Frederiksberg. Her har vi både kontor og opfører vi størstedelen af vores […]

Læs mere

Bidragsydere

C:NTACT modtager årlig støtte fra Kulturministeriet til vores aktiviteter. C:NTACT har tidligere modtaget støtte af private fonde som Egmont Fonden […]

Læs mere