English

Alle C:NTACTs tilbud henvender sig fra 7. klasse og op – dvs. udskoling samt ungdomsuddannelser.

HAD VED FØRSTE KLIK om hvad man kan tillade sig og ikke kan tillade sig på nettet.

JEG LÆSER FALSK,  personlige fortællinger om at være ordblind og de udfordringer, der hører med.

EKSTREMT DEMOKRATISK  om ekstremisme og radikalisering.

DET’ MIT LIV – ELLER ER DET?  om negativ social kontrol.

Tidligere online-forestillinger: TAG DIG SAMMEN! – fortællinger om skole og fravær, VENTESORG  om at være pårørende til et menneske med sygdom.

ONLINE FORESTILLINGER & UNDERVISNINGSTILBUD

C:NTACT laver endnu en gang online forestillinger som et ganske gratis undervisningstilbud. Sådan kan lærere få hjælp til at forberede noget nyt og anderledes undervisning, og eleverne kan nyde godt af den i disse usikre tider.

Forestillingerne ses via YouTube, så der er både mulighed for at se det i fællesskab i eksempelvis et klasselokale, eller for at se det hjemmefra hver for sig.

Book dine billetter her! Af hensyn til statistik og afrapportering, bedes du bestille billetter til det antal elever, du forventer vil se med. Privatpersoner er naturligvis også velkomne til at booke. 

EN SOM DIG

C:NTACT sætter scenen for en række seje og modige fortællere, der bryder tabuet om, at den uønskede følelse – ensomhed – er noget man står alene med.

For med de langvarige nedlukninger og selvisolation oplever vi, at flere kæmper med det. Selv før corana ramte hverdagen var ensomhed en følelse, som mange kæmpede med. Dog er det de færreste, der tør tale om det.

Forskellige fortolkninger af ensomhed er ikke kun begrænset til forestillingen, da C:NTACT også har udarbejdet et virtuelt museum, som består af digte, videoer og billeder tilsendt af folk under nedlukningen. Museet åbner d. 8. april.

EN SOM DIG giver eleverne et helt unikt indblik i, hvordan følelsen tager form på forskellige måder og situationer. I samarbejde med Ventilen Danmark og ensomhedsforsker Mathias Lasgaard har C:NTACT derfor udarbejdet undervisningsmateriale, som et supplement til undervisningen og forestillingen.

Book din gratis billet her:

Forestillingen er støttet af Egmont Fonden

 

Kontakt os på booking@contact.dk, hvis du har nogle spørgsmål i forbindelse med din booking!

 

TIDLIGERE FORESTILLINGER 

Følgende online-forestillinger har spillet færdigt for denne omgang, men I har mulighed for at bestille dem ved at skrive til os på booking@contact.dk. Vi kan også sammensætte forskellige forestillinger efter behov og på den måde afdække flere emner i én forestilling.

HAD VED FØRSTE KLIK

Showet er udviklet som en del af et større projekt, som har til formål at gøre dine elever opmærksom på at internettet er en del af virkeligheden, og at handlinger og ytringer på nettet har virkelige konsekvenser! Med humor og uden frygt for at træde nogen en smule over tæerne, går Martin Nørgaard hårdt til det absurde og hykleriske i internetkulturen, men i øjenhøjde med publikum og uden for meget pædagogik.

Vi opfordrer jer til at kombinere showet med vores udviklede undervisningsmateriale. Øvelserne findes på side 10-13 i undervisningsmaterialet, som ligger frit tilgængeligt Her.

Forestillingen er støttet af @lliancen.

JEG LÆSER FALSK

At være ordblind er ikke som et brækket ben – udfordringerne er ikke de samme, og det, som er umuligt for én, er måske ganske let for en anden. Og omvendt. Mange ordblinde fortæller om, at deres ordblindhed opdages for sent. I denne forestilling taler unge åbent om deres ordblindhed og deres udfordringer.

JEG LÆSER FALSK åbner en vigtig samtale i klassen om de udfordringer, der ligger i at være ordblind – fagligt, men også socialt. Hvad vil det egentlig sige, at være ordblind? Hvordan bliver man mødt af verden? Og hvordan kan man som ven eller klassekammerat være en støtte?

EKSTREMT DEMOKRATISK

Radikalisering og ekstremisme fylder avisernes forsider og politikernes taler – og flytter borgernes stemmer. Men hvordan bliver man radikaliseret – og af hvem? Og hvorfor taler vi om det hele tiden? Det spørgsmål sætter forestillingen netop fokus på, når en håndfuld mennesker deler deres personlige historier om at være en del af ekstremistiske miljøer.

Til forestillingen er der udviklet et dialogværktøj, som ved hjælp af en række små film, lader jeres elever diskutere, hvad ekstreme holdninger egentlig er. Find det her og den tilhørende lærervejledning her.

Forestillingen er støttet af @lliancen.

DET’ MIT LIV – ELLER ER DET?

Social kontrol – alle taler om det, men hvorfor opstår det egentligt? For hvor går grænsen mellem negativ social kontrol og opdragelse? Til forestillingen oplever I to sider af samme sag, når både børn og forældre deler deres personlige historier om social kontrol og opdragelse. Undervisningsmateriale samt tilhørende lærervejledning findes her.

Forestillingen er støttet af Københavns Kommune.

TAG DIG SAMMEN! – FORTÆLLINGER OM SKOLE OG FRAVÆR
Undersøgelser viser, at mistrivsel rammer flere og flere unge og TAG DIG SAMMEN! – FORTÆLLINGER OM SKOLE OG FRAVÆR er netop en forestilling, der sætter fokus på denne problematik. Hvorfor forholder det sig sådan? Der ER ikke bare tale om pjæk.

VENTESORG
I forestillingen møder du en række mennesker som fortæller om sorgen, vreden, savnet, minderne og frustrationen over de situationer de står I som pårørende. Alle har de det til fælles at de ufrivilligt er blevet tildelt en eller flere nye roller: rollen som mor, rollen som omsorgsperson, som rengørings- og vaske”kone”, som chauffør, som kalenderfører, som selskabskone, som enke.

 

Alle C:NTACTs tilbud henvender sig fra 7. klasse og op – dvs. udskoling samt ungdomsuddannelser.

HAD VED FØRSTE KLIK om hvad man kan tillade sig og ikke kan tillade sig på nettet.

JEG LÆSER FALSK,  personlige fortællinger om at være ordblind og de udfordringer, der hører med.

EKSTREMT DEMOKRATISK  om ekstremisme og radikalisering.

DET’ MIT LIV – ELLER ER DET?  om negativ social kontrol.

Tidligere online-forestillinger: TAG DIG SAMMEN! – fortællinger om skole og fravær, VENTESORG  om at være pårørende til et menneske med sygdom.