English

FLERE SPILLEDATOER PÅ ONLINE FORESTILLINGER

Som I ved havde C:NTACT premiere på vores helt nye forestilling TAG DIG SAMMEN! – FORTÆLLINGER OM SKOLE OG FRAVÆR den 30. april. Vi er meget glade for at kunne meddele, at det gik over al forventning! 

Vi formåede både at spille forestillingerne for rigtig mange mennesker på én gang, at gøre det muligt for publikum at stille fortællerne spørgsmål og på den måde udfolde forestillingens tematikker og ikke mindst at finde en løsning, der rent teknisk er meget tilgængelig for hele vores publikum. Vi er mildest talt meget stolte af resultatet!

På grund af den store efterspørgsel har vi besluttet os at fastlægge flere spilledage for både TAG DIG SAMMEN! – FORTÆLLINGER OM SKOLE OG FRAVÆR såvel som to andre af vores forestillinger – EKSTREMT DEMOKRATISK, vores forestilling om ekstremisme og radikalisering & DET’ MIT LIV – ELLER ER DET?, som er fortællinger om social kontrol.

Dette tilbud er ganske gratis, og vi håber, at I vil se med og dele det med alle I kender, for hvem det kunne have interesse. I bedes henvende jer til booking@contact.dk med følgende informationer for at tilmelde jer:

 • Den ønskede dato
 • Ønsket antal pladser/bookinger
 • Hvilken institution/organisation I kommer fra

 

Spilledatoerne for de forskellige forestillinger er:

TAG DIG SAMMEN! – FORTÆLLINGER OM SKOLE OG FRAVÆR

Undersøgelser viser, at mistrivsel rammer flere og flere unge og TAG DIG SAMMEN! – FORTÆLLINGER OM SKOLE OG FRAVÆR er netop en forestilling, der sætter fokus på denne problematik. Hvorfor forholder det sig sådan? Der ER ikke bare tale om pjæk.

 • 19. maj kl. 10:00-11:30
 • 27. maj kl. 10:00-11:30
 • 2. juni kl. 10:00-11:30
 • 8. juni kl. 10:00-11:30
 • 16. juni kl. 10:00-11:30

Forestillingen er støttet af Egmont Fonden.

 

EKSTREMT DEMOKRATISK

Ekstremt Demokratisk er personlige fortællinger fra en række mennesker, der har været en del af radikale og ekstreme miljøer, men fandt vejene ud igen. Hvis I er en uddannelsesinstitution, anbefaler vi, at I som opfølgende arbejde gør brug af vores gratis online dialogværktøj, der giver jer mulighed for at tage emnet videre med jeres elever i klasselokalet.

 • 28. maj kl. 10:00-11:30
 • 4. juni kl. 10:00-11:30
 • 12. juni kl. 10:00-11:30

Forestillingen er støttet af @lliancen.

 

DET’ MIT LIV – ELLER ER DET?

Social kontrol og æresrelaterede konflikter bliver diskuteret heftigt af politikerne og i medierne. Men hvad betyder social kontrol egentlig i virkeligheden? I DET’ MIT LIV – ELLER ER DET? bliver negativ social kontrol diskuteret – hvordan den opstår og hvordan vi gør noget ved det?

 • 11. juni kl. 10:00-11:30
 • 19. juni kl. 10:00-11:30

Forestillingen er støttet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

 

Booking-mailen er bemandet i hverdagene frem til kl. 16:00. Vi glæder os meget til at tage imod jer!