English

SKOLEBESØG

C:NTACT har fået mulighed for at udbyde et begrænset antal GRATIS* skolebesøg i Københavns  i perioden august – oktober 2023!

Læs mere om de forskellige tilbud her på siden – temaerne er negativ social kontrol, rusmidler og et liv på kanten af samfundet

– Forbeholdt skoler og ungdomsrelaterede uddannelser og institutioner i København og Frederiksberg Kommune –

Målgruppe: 7.-10. klasse (både folkeskoler og friskoler) og ungdomsrelaterede institutioner

 

*normalpris 15.000 kr. + moms

Særtilbud – Gratis skolebesøg

C:NTACT har fået mulighed for at udbyde et begrænset antal GRATIS skolebesøg i Københavns og Frederiksberg Kommune i perioden august – oktober 2023! Skal I have os ud med dialogworksshops eller fortællerrækker med temaer indenfor negativ social kontrol, rusmidler og et liv på kanten af samfundet?

For friskoler, folkeskoler (7.-10. klasse) og ungdomsrelaterede institutioner i Københavns Kommune:

Book dialogworkshoppen DET’ MIT LIV – ELER ER DET?

Hvem bestemmer i dit liv?  Hvem har retten til at definere, hvem du skal være? Hvordan du skal se ud? Eller hvilken uddannelse, du skal tage?   

Dialogworkshoppen kredser om emner som grænser, selvbestemmelse, negativ kontrol fra religiøse fællesskaber og nære relationer og ikke mindst rettigheder. Workshoppen består af personlige fortællinger fra unge, som giver et nuanceret billede på disse emner.  

Efterfølgende er der Q&A og dialog om personlige rettigheder, begrænsninger, kontrol og opdragelse. Her får eleverne mulighed for at reflektere over emnet og blive klogere på, hvordan man kan hjælpe andre og sig selv.  

Alle gratis skolebesøg er booket, så der er kun mulighed for at opleve den på Edison-scenen på Frederiksberg. I er altid velkomne til at booke den ud til jer mod betaling.

DET’ MIT LIV – ELLER ER DET? spillede på Edison 7. og 8. september.

Vi spiller igen i november:

Tirsdag d. 14. november kl. 10.00: Book gratis billetter her

Tirsdag d. 14. november kl. 12.00: Book gratis billetter her

 

Book dialogworkshoppen PÅVIRKET (både som elev- og forældre-elevarrangement) 

PÅVIRKET består af personlige fortællinger fra unge, der belyser vidt forskellige problemstillinger vedrørende oplevelser med og forhold til rusmidler. Fortællingerne spænder  vidt og omhandler misbrug, afholdenhed, grænseoverskridende adfærd og svære valg og fravalg.

Ved at belyse emnet fra forskellige vinkler udfoldes tematikken, som efterfølgende leder til en dialogworkshop. Workshoppen involverer fortællere og publikummer i dialog med udgangspunkt i de fortalte historier samt i de refleksioner, der opstår på baggrund af historierne.

Hver workshop åbner op for en debat, der involverer elevernes refleksioner og holdninger til rusmidler. Worskshoppen kan både bruges for jeres elever/unge, men kan også bruges som et forældre-elevarrangement, hvor både forældre og elever involveres i dialog og refleksion.

I kan vælge at booke workshoppen GRATIS ud til jer ved at kontakte projektleder Leonora Wulff Jantzen, leonora@contact.dk / 7190 6967 – eller I kan komme ind og opleve den på Edison-scenen på Frederiksberg:

PÅVIRKET spillede på Edison 6.  og 21. september.

(Alle gratis workshops er booket. I er altid velkomne til at booke den ud til jer mod betaling)

 

Book fortællerrækken HØR MIG!

HØR MIG! er et ung-til-ung formidlingsprojekt om marginalisering og demokratisk dannelse

HØR MIG! er fortællinger fra unge, der har levet et liv på kanten af samfundet. Det er personlige fortællinger om en barn- og ungdom i udsathed, der på forskelligvis har ledt til et ungdomsliv med negative kærlighedsrelationer, kriminelle fællesskaber, religiøse grupperinger og psykisk sårbarhed. Men det er også fortællinger om resiliens, om at kunne rejse sig igen og have mod til at nedbryde fordomme.

Fortællingerne munder ud i en Q&A, som inddrager publikum og fortællere i dialog, hvor der er plads til refleksion, undring og opklarende spørgsmål og svar.

(Alle gratis fortællerrækker til folkeskoler er booket, der er stadig mulighed for at booke, hvis I er en friskole. I er altid velkommen til at booke den ud til jer mod betaling)

Book GRATIS ved at kontakte projektleder Leonora Wulff Jantzen, leonora@contact.dk / 7190 6967

 

Workshops og fortællerrække er støttet af Københavns Kommune

PÅVIRKET er udviklet med støtte fra Frederiksberg Kommune og Frederiksbergfonden

 

SKOLEBESØG

C:NTACT har fået mulighed for at udbyde et begrænset antal GRATIS* skolebesøg i Københavns  i perioden august – oktober 2023!

Læs mere om de forskellige tilbud her på siden – temaerne er negativ social kontrol, rusmidler og et liv på kanten af samfundet

– Forbeholdt skoler og ungdomsrelaterede uddannelser og institutioner i København og Frederiksberg Kommune –

Målgruppe: 7.-10. klasse (både folkeskoler og friskoler) og ungdomsrelaterede institutioner

 

*normalpris 15.000 kr. + moms