English

Sæt gang i forældremødet

Workshoppen er ikke kun et tilbud til den enkelte forældre, men også til skoler og organisationer, som har et tæt samarbejde med forældre i Københavns Kommune.

Workshoppen egner sig som en aktivitet til forældremøderne.

 

Vil du høre mere om workshoppen?

Så kontakt projektleder Mary Tesfay på mary@contact.dk 

WORKSHOP: Børn & unges online liv

Dialogsøgende forældreworkshop sætter fokus på unges onlineliv og vokseninddragelse gennem videoer og interaktiv teater.

En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at børn ikke føler, at voksne omkring dem er interesserede i deres liv online. Hvert tredje barn i 7. klasse oplever for eksempel, at de ved mere om internettet end deres forældre og lærer.

Samtidig er det kun hvert andet barn i 4. og 7. klasse, der oplever, at deres forældre interesserer sig for deres digitale liv.

Hårdt sprog, krænkende billeddelinger og propaganda er en del af børns digitale verden og er potentielle farer, man som voksen bør tale med dem om.

Læs også: HAD VED FØRSTE KLIK

C:NTACTs nye workshop klæder derfor både lærer og forældre på til at have løbende dialoger med børn og unge om, hvordan negative fællesskaber kan påvirke dem.

For organisationer og kulturhuse vil workshoppen være særligt relevant til temadage med forældre. Ellers kan workshoppen bookes til lærerkurser, personaledage, aktivitet til forældremødet eller som et særskilt forældrearrangement for skolens forældre.

Er du forælder, som er interesseret i workshoppen, så kan du samle en håndfuld forældre i din kreds og booke et arrangement særligt til jer.

Løsningsorienteret samarbejde er i fokus

Gennem teater, personlige historier og videoer sætter vi fokus på, hvordan scenarier og samtaler mellem en voksen og barn kan opstå og udspille sig.

Læs også: EKSTREM DEMOKRATISK

I hører først fra de unge selv, der deler ud af deres historier om, hvordan de havnede i kriminelle og voldelige løbebaner.

C:NTACT viser efterfølgende en række videoer, der sætter fokus på nettets rolle i børn og unges liv. Sammen analyserer vi videoernes indhold, og hvordan man som voksen kan hjælpe børn og unge med at begå sig på nettet, og være kritiske overfor indhold de ser.

Til sidst i workshoppen, fremviser vi en interaktiv forestilling, hvor skuespillere opstiller en konflikt mellem mor, far og søn, hvor I skal være med til at løse konflikten. På den måde sætter jeres idéer scenen og driver forestillingen fremad.

En workshop der skaber forandring

C:NTACT har det sidste halve år besøgt forældre i både skoler, helhedsplaner og organisationer med vores workshop HVAD LAVER DIT BARN PÅ NETTET?
Det har været et givende forløb, som har skabt refleksion og om, hvordan man kan engagere sig i sit barns digitale liv, selvom det kan være svært at følge med.

I en spørgeskemaundersøgelse lavet af Als Research har hele 92% af forældrene svaret, at workshoppen har motiveret dem til at tale oftere med deres børn, om deres online liv.
Vi er så stolte af at workshoppen virker efter intentionen og motiverer dem til at til at involvere sig mere i børnenes liv på nettet.

Interesserede?
Er I en forældregruppe, organisation eller skole, som er interesserede i workshoppen?
Så kontakt vores projektleder Mary Tesfay på mary@contact.dk

 

Workshoppen blev støttet af og lavet i samarbejde med Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

Sæt gang i forældremødet

Workshoppen er ikke kun et tilbud til den enkelte forældre, men også til skoler og organisationer, som har et tæt samarbejde med forældre i Københavns Kommune.

Workshoppen egner sig som en aktivitet til forældremøderne.

 

Vil du høre mere om workshoppen?

Så kontakt projektleder Mary Tesfay på mary@contact.dk 

Evaluering af workshoppen

Als Research har fulgt C:NTACT, når vi har afviklet workshoppen for en mangfoldig forældregruppe bestående af bydelsmødre, boligsociale helhedsplaner, trivselsforældre og forældregrupper fra folkeskoler.

Deres rapport kom bl.a. frem til at:

• 54% af de adspurgte forældre, som deltog i workshoppen, er blevet meget motiveret til at tale oftere med deres børn om online adfærd.
• 88 % af de adspurgte forældre synes, at workshoppen er relevant for dem i deres rolle som forælder.
• 95 % af de adspurgte forældre, der deltog i workshoppen, synes at samspillet mellem dem og skuespillerne i forumteateret var enten godt eller rigtigt godt.

Læs rapporten her